Cenník

Cena zavisí od množstva a zložitosti dokladov a od požadovaných výstupov. Pre predstavu sa pozrite nasledujúci cenník. Ukazuje modelovú kalkuláciu cien pre rôznych zákazníkov. Konkrétnu cenu stanovím po vzájomnej konzultácii.ŽivnostníkPaušálne výdavky

79 €

 • 12 príjmových faktúr
 • 5 strán bankového výpisu
 • Daňové priznanie
 •  
 •  
 •  

Živnostník 2Reálne výdavky

129 €

 • 12 príjmových faktúr
 • 500 nákladových položiek
 • 5 strán bankového výpisu
 • Daňové priznanie
 •  
 •  

Spoločnosť s.r.o.Podvojné účtovníctvo

369 €

 • Spracovanie pokladne
 • 500 nákladových položiek
 • 10 strán bankového výpisu
 • Daňové priznanie
 • Výkaz ziskov a strát
 • Súvaha a poznámky